szociális városrehabilitáció

Szociális városrehabilitációnak nevezik a helyi lakosság helyben maradását lehetővé tevő, az épített környezet felújításán (mind a lakásokra, mind a közterületekre kiterjedő) túl munkalehetőséget is biztosító, a közösségi funkciókat fejlesztő, megújító városfelújításokat. A városok leginkább slumosodott területein folytatott olyan komplex rehabilitációs programok, ahol a lakosság jelentős része a megújult övezetben marad, kiegészülve új, magasabb státusú lakossággal. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a rehabilitált terület ne exportálja társadalmi problémáit további városrészekbe, településekre.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 225. o.

Relációk