nemzetközi emberierőforrás-menedzsment

A nemzetközi emberierőforrás-menedzsmentet nem tekinthetjük az emberierőforrás-gazdálkodás következő fejlődési szakaszának. Ez esetben inkább olyan társadalmi változásokhoz pl. a globalizáció térnyeréséhez, a nemzetközi multikulturális környezet erősödéséhez, a munkaerő szabad áramlásához, a nagyvállalatok koncentrálódásához, a nemzetközi szervezetek (EU, ENSZ) tevékenységének jellemzőihez való rugalmas alkalmazkodásról van szó, amely nem eredményez egy minőségében újnak számító emberierőforrás-gazdálkodási fejlődési szakaszt. Ezért a MIHR-et olyan interkulturális irányzatként célszerű felfogni, amely az emberi magatartás nemzetközi perspektíváira helyezi a hangsúlyt, amely, a különböző HR rendszerek eltérő környezetben való alkalmazhatóságára keresi a válaszokat, és amely a nemzetközi vállalatok és intézmények HR gyakorlatát vizsgálja, értékeli.

Forrás:

Stréhli-Klotz Georgina: Az emberi erőforrás-gazdálkodás rövid fejlődéstörténete. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (38-39. o.), valamint Karoliny Mártonné: Nemzetközi összehasonlító HRM. In.: Dr. Poór József - dr. Bóday Pál - Kispál-Vitay Zsuzsnna dr. (szerk.): Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben. Selye János Egyetem, Révkomárom, Szlovákia, 2011 (30-42. o.)

Relációk