teljesítmény

A teljesítményt meghatározhatjuk a szervezet és az egyén szempontjából. A szervet által kijelölt célok, feladatok elérése érdekében végzett tevékenységekhez köthető minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) mutatókkal jellemezhető, ezért mérhető és eredménnyel befejeződő végeredményt teljesítménynek nevezzük. Az egyén szempontjából a teljesítményt értelmezhetjük az adott munkakörben elvárt, meghatározott követelmény beteljesüléseként, amely a munkakört betöltő képességének (tudásának, készségének), valamint motivációjának (erőfeszítésének, elkötelezettségének) szorzatából alakul ki, mégpedig a munkavégzésre jellemző környezet és lehetőségek függvényében. A teljesítményt az alábbi dimenziók jellemezik. A hatékonyság, amely az érintettek által támasztott követelmények teljesülésének mértékét fejezi ki és az eredményesség, amely azt mutatja meg, hogy a szervezet erőforrásait milyen gazdaságosan használta fel a tevékenységekben érintettek elégedettségi szintjének elérése érdekében.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (181-202. o.); Reznek györgy: Értékeljünk, vagy ne értékeljünk? (I-IV. rész) Humánpolitikai Szemle, 1998. 12. szám – 1999. 3. szám.

Relációk