karrieralapú munkavégzési rendszer

A karrieralapú munkavégzési rendszer a közszolgálatok jelentős hányada által alkalmazott olyan zártrendszerűnek nevezett, alapvetően a munkavállaló személyéhez – az iskolai végzettséghez, a letöltött szolgálati időhöz és a teljesítendő feladathoz – kötődő rendszermegoldás, amely az egyéb munkavállalókra nem jellemző többletkötelezettség-vállalással terhelt, ugyanakkor többletjogosultságokat is nyújtó, „életre szóló foglalkoztatást” kínáló szolgálatot jelent a személyi állomány tagjai számára. A rendszer előnyei közé tartozik a foglalkoztatás stabilitása, az állandó, magasan képzett, megbízható és lojális állományépítés lehetősége. A karrieralapú rendszermegoldás hátrányai közé a rugalmatlan szervezeti működés, a személyi állomány fenntartásának, fejlesztésének kiemelkedően magas költségei és a hatékonyság alacsony foka tartozik, amely hátterében – egyebek mellett – a megszokás, a rutinból végzett munka, a túlzott biztonságérzet, a teljesítményelvárások alacsony szintje, a merev szabályokhoz kötött karrierépítési lehetőségek húzódnak meg.

Forrás:

Horváth Attila: A közszolgálati személyzeti politika: nyílt és zárt rendszerek. In.: György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013. (52-56. o.) Szakács Gábor: A munkavégzési rendszerek humán folyamatának és humán funkcióinak kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016. (65-67. o.)

Relációk