humánstratégia

A humánstratégia a szervezeti (üzleti) stratégia részét alkotó, ahhoz szorosan kapcsolódó olyan funkcionális stratégia, amely közép vagy hosszú távra meghatározza az emberierőforrás-gazdálkodás jövőképét (irányát), céljait, a munkavégzés prioritásait, a szervezeten belül megkívánt viselkedési és magatartásformákat, az eredményes, jogszerű és versenyképes működés feltételeit. A humánstratégia célja, hogy a szervezet erőforrásait – a környezeti változásokhoz igazodva, a belső feltételeket figyelembe véve – mindenkor a lehető leggazdaságosabb módon csoportosítsa, alapul véve a fenntartó elvárásait, az ügyfelek igényeit, és azt is, hogy a munkatársak sikeresnek érezhessék magukat. A humánstratégiának integrálnia kell az emberierőforrás-gazdálkodást alkotó humán folyamatokat és a humán funkciókat. A humánstratégia szolgálhatja a szervezeti működés szinten tartását, fejlesztését vagy annak visszafejlesztését.

Forrás:

Dabasi Halász Zsuzsanna: Emberi erőforrások tervezése. In.: In.: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. (143-150. old)

Relációk