fejlesztő-értékelő központ

A kiválasztási központ (Assessment Center/AC) egyik változta az fejlesztő-értékelő központ (Development Center/DC), amely a munkatársak belső kiválasztásának és fejlesztésének egyik hatékony eszköze. A fejlesztő-értékelő központ olyan komplex vizsgálati módszer, amely segítségével egy munkakör vagy feladat eredményes megoldásához szükséges kompetenciák beazonosítására, értékelésére kerül sor. Az értékelésbe bevont szakértők egyéni, páros és csoportos feladatok megoldása alatt megvizsgálhatják, hogy az érintett milyen mértékben képes a kompetenciákhoz tartozó viselkedési szabályokat a gyakorlatba átültetni, és az elvárások szerint, előre meghatározott környezetben bemutatni. A fejlesztő-értékelő központ felhasználható karrierdöntések meghozatalához (pl. vezetőkiválasztáshoz), tehetségek, belső tartalékok feltárásához, karrierfejlesztéshez, fejlesztésre szoruló területek megállapításához (egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez), valamint szervezetfejlesztési döntések előkészítéséhez is.

Forrás:

Dr. Poór Ferenc: Az Assessment Center/AC - értékelő központ a kiválasztásban. HR Portál, Kutatások, tanulmányok rovat, (2013. április 11.)(1-5. o.) http://www.hrportal.hu/c/az-assesment-center-ac-ertekelo-kozpont-munkaero-kivalasztasban-20130411.html (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk