humán kontrolling

A humán kontrolling az emberierőforrás-gazdálkodás olyan eszköze, amely a szervezet szintjén segíti elérni a racionális és költségérzékeny működtetést. A tervezés, az elemzés, az értékelés, a beszámolás, a koordináció és az információkezelés integráltan alkalmazott funkcióival, valamint a kialakított mérőszám rendszer felhasználásával a humán kontrolling az emberierőforrás-gazdálkodás, ennél fogva a szervezeti működés egyik kiemelt alrendszere. Eszközrendszerével a szakemberek képesek mérni a humán tőkével kapcsolatos vezetői döntések költségeit, a ráfordítások és a bevételek, illetve a remélt hasznok egymáshoz való viszonyát, a döntések stratégiai, középtávú és operatív következményeit. A humán kontrolling eredményesen felhasználható a közszolgálati életpálya működtetését biztosító stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodelljét alkotó valamennyi humán folyamat és számos humán funkció hatékony működtetéséhez.

Forrás:

Zéman Zoltán-Tóth Antal: A humáncontrolling, a controlling rendszer funkcionális részrendszere. In.: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. (407-427. old); Gyökér Irén-Finna Henrietta-Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2010. (234-241. o.)

Relációk