intézményes rasszizmus

Az intézményes rasszizmus fogalma azt fejezi ki, hogy a rasszizmus szisztematikus módon áthatja a társadalom egész struktúráját. Az olyan etnikai hovatartozásra épülő diszkriminációs minták, amelyek az személyközi viszonyokon túlmenően beépültek a fennálló társadalmi intézményekbe is. Például a rendőrség, az egészségügyi ellátás és az oktatási rendszer intézményei egyaránt bizonyos csoportokat előnyben részesítve, mások kirekesztésével működnek. Az intézményes rasszizmus látványos példája volt az apartheid rendszer.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 224. o.

Relációk