elit

A rétegződés során kialakuló, a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő kis létszámú – az uralkodó osztálynál kisebb csoport. Az elitcsoportok minden társadalmi szférában jelen vannak, így beszélhetünk politikai-, gazdasági-, kulturális elitről, melyek ugyanakkor sok tekintetben kapcsolatban állank egymással. Az elitelméletek pluralista ága szerint a sok különböző érdekcsoport közötti vitában és versenyben alakul ki a végső döntés. Az hatalmi elit elmélete szerint viszont egy szűk elit hozza meg a társadalomra vonatkozó összes fontos döntést, ez az elit szoros személyi kapcsolatban áll, hasonlóan gondolkodik, hasonló érdekeket képvisel.A szociológiában általában nem használják az elit fogalmát hétköznapi értelemben, vagyis mint a „legkiválóbbakat”.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 158. o.

Relációk