demográfiai átmenet

Az a folyamat, amelynek során valamely népesség a magas születésszám és halálozás állapotából átmegy az alacsony születésszám és halálozás állapotába. A demográfiai átmenet előtt a preindusztriális társadalmakban mind a születések, mind a halálozások gyakorisága magas volt és nagyjából egyensúlyban voltak, mivel a népességnövekedést a megszerezhető élelem hiánya, a betegségek és a háborúk korlátozták. Az átmenet folyamán először a halálozások, ezt követően a születések gyakorisága csökken. Ennek következtében a népesség egy ideig gyorsan nő. Az átmenet végén a születések gyakorisága lecsökken a halálozások gyakoriságának szintjére, így a népesség növekedése megáll. A modern társadalmak a népesedés egyensúlyát oly módon biztosítják, hogy a családok gazdasági megfontolásokból korlátozzák gyermekeik számát.

Tudományterület:

Forrás:

Gyémánt-Katona-Szondi: Demográfia. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 2005, 144 o.

Relációk