szegregáció

Elsősorban az urbanisztikában értelmezett fogalom: a településeken, elsősorban nagyvárosokon belül elkülönülnek a különböző társadalmi rétegek és etnikai csoportok lakóhelyei. Mivel a szegregáció többnyire azzal jár, hogy a szegényebb és a kisebbségi etnikumhoz tartozó népesség lakta városrész leromlik, a szegregáció súlyos problémákat okozhat. A települési szegregáció mellett beszélhetünk még a nemi foglalkoztatási szegregációról is, mely arra vonatkozik, ahogyan a férfiak és a nők különböző állástípusokban koncentrálódnak aszerint, hogy az adott társadalomban mit tartanak „férfi”-, illetve „női” munkának.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 203. o.

Relációk