humán specialista

Az emberierőforrás-gazdálkodás egy-egy humán folyamatának és a kapcsolódó humán funkciók meghatározott körének működtetésére felkészült és ezeken a szakterületeken nagy gyakorlatot szerzett szakembert humán specialistának, vagy humán szakértőnek nevezik. A humán specialista megítélése némileg eltér a közszolgálatban és a versenyszektorban. Az utóbbi területen a specialista munkakörbe belépőtől nem mindig várják el a HR végzettséget, azonban itt is szükséges a megszerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat. A közszolgálatban a humán specialisták szakosodásuk révén alkalmasak lehetnek szakirányítási és szakfelügyeleti feladatok ellátására is. Ebben a szektorban főleg a miniszteriális és egyéb központi besorolású közszolgálati szerveknél, valamint az autonóm besorolású államigazgatási szerveknél tevékenykednek humán specialisták, humán szakértők.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (39-48. o.), valamint Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2015 (29-31. o.)

Relációk