utánpótlás-menedzsment

Az utánpótlás-menedzsment a szakértői és a vezetői utánpótlás biztosításának megtervezését, a tevékenységek megszervezését, lebonyolítását, a szükséges emberi, pénzügyi, jogi, informatikai és egyéb feltételek, erőforrások megteremtését, a folyamatok irányítását, koordinálását, értékelését, a szükséges fejlesztések megtételét biztosító összetett humán funkció. Az utánpótlás-menedzsment az emberierőforrás-áramlás és-fejlesztés humán folyamatának egyik meghatározó eleme, amely jelentős befolyást gyakorol pl. a munkaerő-tervezésre, a belső kiválasztás gyakorlatára, a karriermenedzsmentre, az emberierőforrás-fejlesztésére, az ösztönzésmenedzsmentre, a bér-és besorolás rendszerének kialakítására. Az utánpótlás-menedzsment akkor képes az elvárt hatékonyságot és eredményességet elérni, a szervezeti működéshez hozzáadott értéket biztosítani, ha a jelzett kapcsolódó humán folyamatok és humán funkciók integrált rendszerének stratégiai jelentőséggel bíró elemeként működik.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (149-158. o.)

Relációk