strukturált interjú

A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás humán folyamataira és humán funkcióira jellemző jegyek, minőségi mutatók, tendenciák megállapítására, a SWOT és egyéb elemzések elkészítésére, tudományos kutatások, felmérések, igénymeghatározások, közvéleménykutatások stb. lefolytatására szolgáló, nagyon gyakran alkalmazott kutatási módszer, a strukturált interjú. A strukturált interjú sok mindenben hasonlít a kérdőíves adatfelvételre, mert a szóban vagy telefonon bonyolított interjú során feltett kérések köre előre meghatározott, azok többségére – a kérdezőbiztos belátásától függően, bizonyos korlátok betartásával – kötelező válaszokat várnak az interjúalanytól. A kérdőívvel ellentétben a válaszlehetőségek viszont nincsenek előre megadva, hanem azokat az interjúalany szabad, szöveges válaszainak szöveghű rögzítése (írásban, hangrögzítőn VIDEON) eredményeként tudják feldolgozni, értékelni az interjút készítők.

Forrás:

Heltai Erzsébet–Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest, 1999. január.

Relációk