képzés

Képzésen azt a tevékenységet értjük, amelynek során az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása révén kifejlesztjük az adott területen szükséges jártasságokat, készségeket és képességeket. A képzés az oktatáshoz, az oktatási folyamathoz szorosan kapcsolódó kategória, amely lehetővé teszi az oktatás sajátos funkciójának, céljának kifejezését. A képzés pedagógiailag tervszerűen megkonstruált tevékenységek végrehajtásán keresztül történik. A jártasságokat, a készségeket és a képességeket kizárólag aktív tevékenység révén lehet kialakítani és fejleszteni. Az általános képzéssel elsajátított tudás teszi alkalmassá az embert a továbbtanulásra pl. a szakképzés, vagy a felsőoktatás keretei között, valamint a napi munkavégzés során meghatározott feladatok, problémák megoldására. A felnőttképzés alatt, a közszolgálati továbbképzési rendszerek keretein belül, a képzés legkülönfélébb formáival találkozhatunk.

Forrás:

Benedek András: Szakképzés-pedagógia. A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. Typotex Kiadó, 2006. e-könyv (197-198. old.) www.interkonyv.hu (letöltve: 2017.02.10.)

Relációk