régió

Legáltalánosabb értelemben a régió egyedi sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzőket magában foglaló s ezek alapján földrajzilag körülhatárolható, az államon belül a nemzeti és a helyi szint közötti szubnacionális egység. Egy szűkebb értelmezés szerint viszont alapvető jellemzőjük az intézményesültség is, azaz – az imént említett egyedi sajátosságok alapzatán állva – a régiókat érdemi irányítási hatáskörű és önállóságú regionális intézmények rendszere fogja tartós egységbe. Végül jegyezzük meg, hogy a „régió” kifejezést az uniós (és hazai) fejlesztési diskurzusban nagyon gyakran azonosítják az Európai Unió NUTS 2 szintű régióival, amely az Európai Parlament és Tanács 1059/2003 EK rendelete szerint egy 800 ezer és 3 millió közötti lakossággal bíró, sajátos módon intézményesült területi egység.

Forrás:

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. [473. o.]. Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók. A regionális tudomány alapjai. Budapest, Akadémai Kiadó, 2009. [185-186. o.]. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK Rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról

Relációk