közszolgáltatási szerződés

A közszolgáltatási szerződés fogalmának definíciója a magyar közjogban a közfeladatokhoz köthető. A közszolgáltatási szerződés olyan írásbeli szerződés, amelyet valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására kötöttek az állami/önkormányzati szférához kötődő Megrendelő, illetve a (Köz)Szolgáltató között. A közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó díj fizetésére köteles. Általában véve elmondható, hogy a közszolgáltatási szerződés mint gazdaságpolitikai eszköz az állam gazdasági életben történő szerepvállalásának visszaszorítására irányul. Ez az eset áll fenn a piaci vagy civil szférához tartozó – a közhasznú jogállással előírásszerűen rendelkező – Szolgáltatók esetében. Ennek ellenére előfordulhat az is, hogy a Megrendelő (pl. a települési önkormányzat) a tulajdonában álló gazdasági társasággal köt közszolgáltatási szerzõdést, úgy „házon belül” szervezi ki a közfeladatot.

Forrás:

Előházi Zsófia: In-house beszerzés a települési önkormányzatok közszolgáltatásaiban. Iustum Aequum Salutare. VI. 3. 169-188. o. 2010. [180. o.]. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 6:256. §. 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogről, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek múködéséről és támogatásáról. 2. §. 21.

Relációk