szekta

A szekta kis létszámú vallási csoport, melynek jellemzője, hogy szakít az ortodoxiával a tagsághoz egyszeri felnőttkori csatlakozás, megtérés szükséges, többnyire nincs specializált papsága, az érzelmi elemeket, a vallásos élményeket hangsúlyozza. Más egyházak és szekták tagjait általában nem tartja vallásosnak, hívőnek, ezért azok megtérítésére törekszik. Egyes vallásszociológusok olyan tendenciát látnak, hogy a szekták vagy eltűnnek, vagy felekezetté alakulnak át, tehát közelednek az egyházi szervezethez.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 423. o.

Relációk