kutatási módszerek

Empirikus, vagyis tapasztalati úton a (tény)anyag összegyűjtésére alkalmazott különböző vizsgálati módszerek. A társadalomtudományokban számos különféle kutatási módszer létezik, de valószínűleg a leggyakrabban használt a terepmunka (ezen belül az mélyinterjú és a résztvevő megfigyelés), valamint a felmérés (pl.: kérdőív fromájában), a kísérlet és a dokumentumkutatás. Minegyik módszernek megvan a maga előnye és korláta ezért célravezető két vagy több kutatási módszert együttesen alkalmazni egy adott kutatáson belül.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 76. o.

Relációk