alkoholizmus

Az alkoholizmus meghatározására egyarán használható az orvosi és szociológiai megközelítés. Az orvosi definíció szerint az az alkoholista, akinél a tartós nagy mennyiségű ívás következtében már kialakult a dependencia vagy függőség, vagyis aki már nem képes uralkodni az ivás iránt érzett vágyon. Szociológiai értelemben az az alkoholista, akinek életében a szeszesital-fogyasztás súlyos problémákat okoz, például felbomlik a családja, elveszti a munkahelyét, balesetet okoz, lerokkan. Újabban az alkoholizmus kifejezés helyett szokás az „alkohollal kapcsolatos problémák” kifejezést használni

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 602. o.

Relációk