társadalmi interakció

Az egyének közötti társadalmi érintkezés és kölcsönhatás bármely formája. Az interakció minden társas kapcsolat nélkülözhetetlen feltétele, olyan folyamat, amelyet közösen egyeztetett jelentések szabályoznak a résztvevők mindenkori szükségleteinek megfelelően. E jelentések a szükséghez mérten változtathatók, kölcsönös alku keretében egyeztethetők. Ahhoz, hogy az interakció sikeres legyen, rendelkeznünk kell a viselkedés pontos észlelésének, értelmezésének a képességével, ismernünk kell a társas élet szabályszerűségeit, és nem utolsósorban jól kell kommunikálnunk. Életünk nagy része különböző típusú társadalmi interakciókból áll. A társadalmi interakció keretébe tartoznak formális és informális helyzetek egyaránt, amelyekben emberek találkoznak egymással. Formális helyzetben kialakuló társadalmi interakció zajlik például az iskolai osztályteremben, informális interakciós helyzet pedig az, amikor két ember összefut az utcán vagy egy társasági összejövetelen.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 132—133. o.

Relációk