szabadság

A szabadság célja, hogy a közszolgálati tisztviselő számára hosszabb időtartamú, tartós pihenési lehetőséget biztosítson, teljes illetményének folyósítása mellett. A szabadság alap- és pótszabadságból áll, s minden naptári évben megilleti a közszolgálati tisztviselőt (természetesen az adott évben munkában töltött ideje alapján). Az alapszabadság egységesen huszonöt nap (amely öt nappal több a munkavállalók alapszabadságánál), a pótszabadságok pedig az alapszabadságon túl járnak. Valamennyi közszolgálati tisztviselőt a besorolásától függően pótszabadság illeti meg, amely maximális mértéke tizenegy nap lehet. E mellett speciális munkavégzési körülmények (pl. sugárártalom), a gyermekek nevelése vagy az egészségkárosodás is pótszabadsággal jár. A szabadság kiadása ún. szabadságolási terv alapján történik, melynek elkészítésekor meg kell hallgatni a közszolgálatim tisztviselő igényeit. A tisztviselő a szabadságának kétötödével szabadon rendelkezik. Mindezeken túl betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság is megilletheti a jogosultakat.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 100-114..§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015 141-149. o.

Relációk