ráutaló magatartás

A ráutaló magatartás a jognyilatkozatok tételének egyik fajtája, mely során a fél nem írásban és nem szóbeli formában tesz nyilakozatot, hanem valamely egyéb magatartása idézi elő a jognyilatkozattételt. Ilyenek tipikusan a különböző automata ügyletek (például egy üdítő vásárlása az automatából). Ezzel szemben az utaló magatartás egy kötelemkeletkeztető tényállás, mely alapján a bíróság a kár részben vagy egészben történő megfizetésére kötelezi azt a személyt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartás megtételére irányít, melyből őt önhibáján kívül károsodás éri.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [150-156.o.]

Relációk