garanciaszerződés

A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni. A garancia, a kezességgel azonosan, olyan fizetési ígéret, amely egy másik kötelem adósának tartozását biztosítja. A kezesség járulékosságával szemben a garantőr kötelezettségvállalása nem járulékos, hanem önálló. A járulékosság hiánya két következménnyel jár. Egyrészt a garantőr kötelezettsége kizárólag a garancia szövegétől függ. Másrészt a garantőr a másik kötelem adósát megillető kifogásokat nem hozhatja fel és a garancia érvényessége nem függ az alapkötelem érvényességétől.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:431.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk