öröklési szerződés

Öröklési szerződésről beszélünk olyan kétoldalú jogügylet esetén, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik félnek nyújtandó tartás, életjáradék vagy gondozás fejében – vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében – örökösévé teszi, feltéve, hogy a szerződő fél túléli őt. Az öröklési szerződés tehát még az örökhagyó életében kötött szerződéses jognyilatkozat, melyben az örökhagyó saját maga, vagy harmadik személy részére nyújtandó tartás, életjáradék (pénzbeli-tartás), vagy gondozás fejében a vele szerződő fél (szerződéses örökös) oldalán örökségi váromány keletkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:48. §; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [80.-82.o.]

Relációk