tartalékállomány

A tartalékállomány célja az, hogy a közszolgálati tisztviselő számára – szolgálati viszonyának a jogszabályban foglalt esetekben való megszüntetése esetén – másik közigazgatási szervnél képzettségének, besorolásának megfelelő állást ajánljanak fel. Tartalékállományba akkor kell helyezni a közszolgálati tisztviselőt, ha a jogviszony megszüntetésére létszámcsökkentés, tevékenység megszűnés, átszervezés, nem megfelelő munkavégzés, egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentés, továbbá kinevezés módosítás visszautasítása és a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése miatt került sor. A tartalékállomány lényegét tekintve egy olyan adatbázis, melyben egyfelől az imént felsorolt módon megszűnt jogviszonyú tisztviselők adatait, másrészt pedig az egyes közigazgatási szerveknél betölthető álláshelyeket tartja nyilván a személyügyi központ. Az adatbázis tehát egyszerre segíti a tisztviselőket újbóli elhelyezkedésükben és a közigazgatási szerveket az üres állások betöltésében. A tartalékállományba helyezés a felmentési időre szól, annak leteltével megszűnik.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 73.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.89-90. o.

Relációk