beépítésre szánt terület

Beépítésre szánt területnek nevezzük a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrészét, amelyen belül az építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%. A beépítésre szánt terület fogalma szorosan érintkezik a belterület fogalmával, ami a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt részét jelenti. Vagyis a beépített és/vagy beépítésre szánt területeket jellemzően a belterületeken találjuk meg, ennek ellenére a két fogalom nem azonosítható. Gondoljunk arra, hogy a belterületeken találhatunk beépítésre nem szánt területeket (pl. zöldterületeket) is.

Forrás:

Tózsa István: Közigazgatási urbanisztika I. Településtan. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [131.o.]. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 6. §. 321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet a területszervezési eljárásról. 1. §.

Relációk