új vallási mozgalmak

A közelmúltban a fejlett országokban megjelent, tág értelemben véve vallásos jellegű és spirituális csoportok, kultuszok és szekták széles köre amelyek a „mainstream” vallások mellett alakultak ki. Ebbe a körbe tartoznak a New Age mozgalmon belüli spirituális és önsegítő csoportok éppúgy, mint a zárt szekták, például a Krisna-hívők. Megjelenésük jelentősége, hogy az egyre növekvő népszerűségük által megfordulni látszik a nyugati társadalmak szekularizációs tendenciája, egyfajta új vallási reneszánsz kezd kibontakozni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 425. o.

Relációk