házassági mobilitás

A házassági mobilitás a társadalmi mobilitás egyik típusa, tulajdonképpen annak csatornája. Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik, a társadalmi hierarchiában történő fölfelé vagy lefelé mozdul el. Ha valaki házasságkötésével lép át másik társadalmi helyzetbe, mert a férj és a feleség, vagy a vőlegény és a menyasszony más-más társadalmi rétegbe tartozik, házassági mobilitásról beszélhetünk. Például egy asszisztensnő házasságot köt egy orvossal.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 234. o.

Relációk