asszimiláció

Egy kisebbségi csoport befogadása a népesség többsége által, amelynek során a kisebbség feladja eredeti szokásait és életmódját, és viselkedésüket a többség értékeihez és normáihoz igazítják. Az asszimiláció sokszor megkívánja a kisebbségtől vagy a bevándorlóktól, hogy változtassák meg a nyelvüket, az öltözködésüket, az életstílusukat és kulturális megnyilvánulásaikat. Szembeállítható az integrációval, mely a kölcsönösséget is magában foglalja, vagyis azt, hogy a többségi társadalom elfogadja a kisebbségi létezés egyes önálló elemeit (szokások, vallás) és nem kívánja meg a teljes azonosulást. Az önállóság és az alkalmazkodás határai természetesen nem adottak, sőt éppen ezek kijelölése (pl. csadorhasználat, ünnepek) okoz éles konfliktusokat egyes országokban.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 386. o.

Relációk