latens funkció

A funkcionalista személélet szerint valamely társadalmi jelenségnek ki nem mondott, rejtett funkciója, amelyet a társadalomtudományi kutatás tud feltárni. Egy társadalmi cselekvés funkcionális következménye, amely a cselekvés teréül szolgáló társadalmi rendszer tagjainak nem állt szándékában és nem is tudnak róla. Látens funkció lehet egy gépkocsi vásárlása esetén hogy láthatóvá tegye a vásárló, a tulajdonos társadalmi státusát. A funkcionalizmus szerint minden társadalmi jelenségnél vizsgálni kell a manifeszt- és a látens funkciókat és a diszfunkciókat.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 76. o.

Relációk