hatalom

Egyéneknek vagy egy csoport tagjainak az a képessége, hogy bizonyos célokat elérjenek vagy érdekeiket érvényesítsék. Az a viszony, amelyben a hatalmat birtokló személynek módja van arra, hogy a hatalminak alávetett személyt rábírja, hogy szándékainak megfelelően viselkedjék. A hatalomnak alávetett személy vagy azért viselkedhet a hatalmat birtokló szándékainak megfelelően, mert az erre kényszeríti, vagy azért, mert jogosnak, legitimnek tartja a hatalmat birtoklónak ezt az igényét. A hatalom minden emberi kapcsolatrendszert áthat. Számos társadalmi konfliktus hatalmi harc, mivel az egyének vagy csoportok által birtokolt hatalom mértéke meghatározza, mennyiben képesek elképzeléseiket mások ellenében a gyakorlatba átültetni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 652. o.

Relációk