osztály

Bár a társadalomtudomány egyik leggyakrabban használt fogalma, világos megegyezés nincs arról, hogyan lehetne legjobban meghatározni jelentését. Marx értelmezésében az osztály a termelőeszközök,szempontjából azonos helyzetben lévő emberek csoportja. Weber is gazdasági kategóriának tartotta az osztályt, de annak a renddel (státusszal) való interakcióját és a pártokhoz való kötődését hangsúlyozta. Az utóbbi időkben egyes társadalomtudósok nagyrészt a foglalkozást tartják az osztályhelyzet mutatójának, mások a vagyontárgyak birtoklását hangsúlyozzák, megint mások pedig az életstílus-lehetőségekre fordítanak figyelmet.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 183. o.

Relációk