reprezentatív minta

A társadalomtudományi kutatás során legtöbb esetben nincs lehetőség arra, hogy a vizsgált személyek teljes körét, a teljes sokaságot kérdőívvel megkérdezzük, mivel az rendkívül időigényes és drága lenne. E helyett a statisztikai mintavétel elmélete szerint megfelelően kiválasztott minta meglehetősen pontos adatokat szolgáltat a teljes sokaságról, pontosabban, hogy a minta alapján kapott eredményeket viszonylag kis hibahatárral ki lehet terjeszteni és általánosítani lehet az egész sokaságra. Egy mint akkor reprezentatív, ha az statisztikai értelemben jellemzi a szóban forgó népességet, illetve ha a sokaság minden tagjának egyenlő esélye van a mintába való bekerülésre, tehát a mintába kerülteket véletlenszerűen választottuk ki a teljes sokaságból.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 100. o.

Relációk