toló-húzó tényezők

A globális migrációval foglalkozó korai vizsgálatokban ezek a tényezők olyan belső és külső erők voltak, amelyekről úgy vélték, hogy befolyásolják a migrációs mintákat. A „tolóerők” a származási országon belül fennálló viszonyok, amelyek az embereket kivándorlásra kényszerítik: ezek közé tartozhat a háború, az éhínség, a politikai elnyomás és a túlnépesedés. A húzóerők ezzel szemben a célországok olyan vonásait jelentik, amelyek vonzzák a bevándorlókat: ilyen „húzóerőt” jelent a más régiókból érkező bevándorlók számára például a jó lehetőségeket kínáló munkaerőpiac, a magasabb általános életszínvonal és a kisebb népsűrűség.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 407. o.

Relációk