szociológia

A szociológia emberi csoportokat és társadalmakat elemző elméleti és gyakorlati tudomány, amely különleges hangsúlyt fektet az iparosodott világ vizsgálatára. A szociológia a társadalomtudományok családjába tartozik, amely magában foglalja az antropológiát, a közgazdaságtant, a politikatudományt és a társadalomföldrajzot is. A különböző társadalomtudományokat elválasztó határok nem egyértelműek, bizonyos átfedések figyelhetők meg az érdeklődési területet, a kialakított fogalmakat és a választott módszereket illetően. A szociológiai kutatások eredményeit jogászok, hivatalnokok, fejlesztők, közgazdászok és más értelmiségiek is használják, akik a társadalmi problémák megoldásában érdekeltek.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 24. o.

Relációk