informális kapcsolatok

Csoportokon és szervezeteken belül, sokszor érzelmekre, vagy kölcsönös elönyökre alapozott személyes kontaktusok révén kialakuló kapcsolatok. Az ügyek olyan intézése, amely eltér a formálisan elfogadott, normákban vagy akár jogszabályokban rögzített eljárásmódoktól. A formális szervezetek valamennyi szintjén erőteljes tendencia nyilvánul meg informális hálózatok kiépülésére. A legfelsőbb szinten a személyes kapcsolatok és kötelékek még fontosabbak is lehetnek, mint azok a formális helyzetek, amelyekben a döntéseket elvileg meg kell hozni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 482. o.

Relációk