félperiferiális országok

Wallerstein világrendszer elméletében a centrum és periféria között átmeneti helyzetet elfoglaló országok vagy régiók. Azok az országok, amelyek a munkaerő és a nyersanyagok forrásait szolgáltatják a mag- vagy centrumországok ipari termelése és a világgazdaság számára, de maguk még nem teljesen iparosodottak. A félperiferiális országok félig iparosodott, közepes jövedelmű országok, amelyek a náluk elmaradottabb országokból szereznek nyereséget, ám ezt a központi országoknál költik el. A félperiféria, bár bizonyos mértékig a központ kontrollálja, így is képes arra, hogy kizsákmányolja a perifériát. A félperiféria gazdasági sikerei a perifériának azt ígérik, hogy a félperiferiális országok is hozzájuk hasonló fejlődésen mehetnek keresztül.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 323. o.

Relációk