különleges jogrend

A különleges jogrend – a békeidőszaki jogrendtől eltérő – olyan biztonsági, védelmi rendszer, amely biztosítja a rendkívüli körülmények során felmerülő azon feladatok végrehajtását, továbbá az olyan veszélyek elhárítását, amelyekre a békeidejű államszervezeti struktúra működése nem alkalmas, vagy erre a szervezeti és működési feltételek nincsenek meg. A különleges jogrendi időszak során a rendkívüli intézkedések bevezetése és alkalmazása biztosítja, hogy az ország összes személyi és dologi erőforrása, a haza katonai fegyveres védelme, az alkotmányos rend megóvása, a társadalom életének biztosítása, a katasztrófák leküzdése, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának fenntartása érdekében maximális mértékben igénybe vehető legyen. Az Alaptörvényben nevesített különleges jogrendi időszakokat: rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás és veszélyhelyzet.

Tudományterület:

Forrás:

1) Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.) 48. cikk. 2) Lakatos L. (2014): A különleges jogrend és a honvédelem szabályozása. Budapest: MTA. p. 2-3.

Relációk