adatgyűjtés

Az adatok összegyűjtése és rögzítése akár gépi úton, akár emberi észlelő, leíró, rögzítő tevékenységgel. A statisztikai adatfelvétel: egy adott sokaság adott időszakra vagy időpontra vonatkozó ismérveinek összegyűjtése egy társadalmi, gazdasági vagy környezeti jelenség statisztikai megfigyelése céljából, különböző adatforrások felhasználásával, a kiválasztott adatszolgáltatók megkérdezésével vagy közvetlen megfigyeléssel. Két formája: a teljes körű és a részleges adatfelvétel. Az adatszolgáltató lehet természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. A válaszadás szabadsága alapján lehet önkéntes alapon szolgáltatható adatok gyűjtése (mindig a megkérdezett, az ún. adatgazda döntheti el, hogy a feltett kérdésre válaszol vagy nem) vagy kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtés (csak törvényi, kormányrendeleti felhatalmazással, jogszabály által előírt adatkörre vonatkozó, kijelölt adatgyűjtők által történő összeírás, lásd: OSAP, népszámlálási törvény, adatvédelmi törvény, KSH).

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [2. §.] Bánszegi Katalin: Közigazgatási szakvizsga. Statisztikai igazgatás. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2000. [9. fejezet]

Relációk