infrastrukturális ellátottság

A gazdasági fejlődés, fejlettség egyik meghatározó feltétele és mutatója. Az infrastruktúra olyan gazdasági feltételek gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a termelési folyamatokban, de közvetve befolyásolják azok fejleszthetőségét. Gazdasági szolgáltatások: közlekedés, szállítás, távközlés, kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, turizmus. Eszközök: áram-, víz-, gázvezetékek, szennyvízcsatorna, a hírközlési, telefon és telekommunikációs hálózatok, közhasznú utak. A szociális infrastruktúra elemei az emberek szaktudása, termelési tapasztalata, az oktatási rendszer, az egészségügyi ellátottság, a közigazgatás, a rendőrség, a hadsereg és az állami adminisztráció. A közművekkel, az intézményekkel és a szolgáltatásokkal való ellátottság meghatározza, hogy egy adott területen milyen az életminőség. Mérése: különböző egyenes és fordított intenzitási viszonyszámokkal, pl. egységnyi lakosságszámra jutó orvosok, pedagógusok száma, egységnyi GDP értékre jutó közmű vagy úthálózat stb.

Tudományterület:

Forrás:

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-gazdasagi-elet-szektorai/a-tercier-szektor-i-infrastruktura-es-szolgaltatas

Relációk