statisztikai számjelek

A jogi személyek, valamint a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és személyes joga szerint jogképes szervezetek (adószámmal rendelkező gazdasági szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, non-profit szervezetek) nyilvántartásában használt azonosító, melyet a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell képezni. 17 számjegyből álló azonosító szám. Szerkezeti felépítése: 1-8 számjegy a törzsszám (az adószám első nyolc számjegye), 9-12 számjegy a szakágazati (TEÁOR) kód, 13-15 számjegy a gazdálkodási forma (GFO) kód, 16-17 számjegy a területi, megye kód. Lekérdezhető a KSH honlapján.

Tudományterület:

Forrás:

Bánszegi Katalin: Közigazgatási szakvizsga. Statisztikai igazgatás. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2000. [5. fejezet] 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [38. §]

Relációk