fogyasztói árindex

Az életszínvonal változásának méréséhez alkalmazott, a KSH által havi rendszerességgel számított és közzétett mutatószám. A különböző termékek, árucikkek, szolgáltatások árainak (árszínvonal) együttes, átlagos változását fejezi ki. Önálló jelentése: az infláció mérőszáma. Számítása: 1800 db reprezentáns termék és szolgáltatás árváltozását kifejező egyedi árindex súlyozott átlaga. A legtöbb országban hozzá kötik a különböző szociális és jóléti szolgáltatásokat, pl. a nyugdíjakat, szociális jellegű segélyeket, a kormányok és a központi bankok pénzügyi politikájukban (pl. inflációs céljaik alakításánál), a jegybanki alapkamat és a különböző kamatlábak megállapításakor számításba veszik az indexek valós és becsült értékét, de fontos szerepet kap a bértárgyalásokban is. Az árindexet felhasználjuk árollók (agrárolló, cserearányindex), a reáljövedelem index számításához, valuták vásárlóerő-arányainak kvantifikálásához, stb.

Tudományterület:

Forrás:

Nyitrai Ferencné: Bevezetés a gazdaságstatisztikába. Budapest, KSH. 1997. [87. o.] Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [71. o.]

Relációk