társadalmi mobilitás

Az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozásának jelensége (pl. munkásból értelmiségi lesz). Komplex, sok tényezős társadalmi helyzetváltoztatás, melynek alapja lehet: foglalkozás, jövedelem, iskolai végzettség stb., de részei a vándorlás és az iskolai mobilitás is. Vertikális ~: a társadalmi hierarchiában föl- vagy lefelé mozgás (pl. betanított munkásból mérnök, vagy tanárból segédmunkás lesz). Horizontális ~: a társadalmi hierarchiában két nagyjából azonos szint közötti mozgás (pl. gépkocsiszerelőből gépkocsivezető lesz). Nemzedéken belüli (intragenerációs vagy karrier) ~: a foglalkozási életpályája folyamán történő átlépés másik társadalmi helyzetbe, pl. egy szakmunkás egyetemi végzettségű mérnök lesz). Nemzedékek közötti (intergenerációs) ~: az egyén társadalmi helyzete a szüleihez képest változik meg, pl. egy szakmunkás fia egyetemi oktatóvá válik. Házassági ~: valaki a házasságkötésével lép át másik társadalmi helyzetbe, pl. egy asszisztensnő házassága egy orvossal.

Tudományterület:

Forrás:

Gyémánt-Katona-Szondi: Demográfia. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 2005. [59. o.] http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/tarsadalomismeret-eletmod/mobilitas-migracio-es-demografiai-helyzet-a-mai-magyar-tarsadalomban/a-tarsadalmi-mobilitas-fogalma-es-az-arra-hato-tenyezok https://erettsegisegedlet.blogspot.hu/2009/11/tarsadalmi-mobilitas-es-vandorlas.html)

Relációk