középérték

Az információsűrítés fontos eszközei mennyiségi ismérv szerinti vizsgálat esetén. A sokaság egy ismérv szerinti jellegzetességeit egyetlen számban tömörítik, azaz olyan számok, melyek önmagukban alkalmasak egy sokaság adott mennyiségi ismérv szerinti jellemzésére. Két csoportja: a helyzeti és a számított középértékek (átlagok). Helyzeti középérték: a sokaságban elfoglalt helye alapján jellemző érték, nem veszi figyelembe a sokaság minden ismérvértékét, érzéketlen a szélső értékekre, fajtái: a módusz (leggyakoribb, tipikus érték), és a medián (a nagyságrendi sor középső, azaz felező értéke). Átlag: számításánál minden egyes megfigyelési értéket figyelembe vesznek, azaz minden értékkel algebrai kapcsolatban álló mutató, ami érzékeny a kiugró értékekre, nagysága függ az átlagolandó értékek abszolút nagyságától és azok súlyarányaitól. Leggyakoribb fajtája a számtani átlag, egyéb, speciális elemzési esetekben számított középértékek például a mértani, a harmonikus és a négyzetes átlag.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [41-47. o.]

Relációk