kvantitatív elemzés- mérési szintek

Mindig számszerű eredményeket produkáló (mennyi?, hányan?, hány százalék? stb.) elemzési módszer, melynek lényege a mennyiségi mérés, a számszerű adatok. A mennyiségi és minőségi ismérvek mérhetőségének eltérései miatt azok mérése különböző mérési szintekkel, ún. skálákkal történik. Fajtái: nominális skála (névleges skála, nem metrikus, az objektumokhoz rendelt számok csak azonosításra, az egyes ismérvek megjelölésére szolgálnak), ordinális skála (sorrendi skála, nem metrikus, az egyes tényezőket az intenzitás sorrendje szerint is megkülönbözteti (rangsorolja), a pozíciók közti különbség azonban nem állandó), intervallum skála (különbségskála, metrikus, bármelyik két pontja közötti távolság azonos, nincs rögzített nullpontja), arányskála (valódi nullpontja van, bármely két pontjának aránya független a mértékegységtől, ez a legmagasabb rendű mérési forma). A skálák hierarchikusak, a különböző mérési szinteken más-más matematikai-statisztikai műveletek értelmezhetők és alkalmazhatók.

Tudományterület:

Forrás:

Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Budapest, Aula Kiadó. 1995. [5-7. o.]

Relációk