statisztikai sor

A vizsgált sokaságról rendelkezésre álló információk sűrítésének, tömörítésének egyszerűbb statisztikai eszköze. Statisztikai sor: a statisztikai sokaság elemeinek egy adott ismérv szerint történő felsorolása, csoportokba, osztályokba sorolása. Tartalmazhat abszolút (számlált, mért) vagy leszármaztatott (matematikai műveletekkel képzett) adatokat. Megkülönböztetünk azonos és különböző fajta adatokat tartalmazó (leíró) sorokat. Az azonos fajta adatokat tartalmazó sorok fajtái (ismérv szerint): idő-, területi-, minőségi-, mennyiségi sor, illetve (az adatok összeadhatósága szerint): összehasonlító vagy csoportosító sor.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [11-20. o.]

Relációk