sztochasztikus kapcsolat

Egy adott sokaságot jellemző különböző ismérvek között fennálló valószínűségi kapcsolat, összefüggés: az egyik ismérv szerinti hovatartozásból következtethetünk a másik szerinti hovatartozásra, de nem kizárólagosan. Átmenet a kapcsolat hiánya (függetlenség) és a teljes meghatározottság (függvényszerű kapcsolat) között. A kapcsolódó ismérvek fajtája szerint lehet: asszociáció (két minőségi ismérv közötti kapcsolat, pl. iskolai végzettség és munkahelyi beosztás), vegyes kapcsolat (egy minőségi és egy mennyiségi ismérv kapcsolata, pl. beosztás és kereset), korreláció (két mennyiségi ismérv kapcsolata, pl. tanulmányi átlag és ösztöndíj, életkor és kereset). A kapcsolat erősségének mérésére szolgálnak a különböző (a viszonyszámok, átlagok, szórás számítását felhasználó) statisztikai szorossági mérőszámok (pl. asszociációs, korrelációs együtthatók).

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [6. fejezet]

Relációk