teljességi záradék

A felek írásbeli szerződése olyan rendelkezést tartalmazhat, mely szerint az írásba foglalt szerződés a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza. Ennek következménye, hogy a korábban létrejött, de e szerződésben nem rögzített megállapodások hatályukat vesztik. Ebben az értelemben véve az írásbeli szerződésben rögzített teljességi záradék háttérbe szorítja – lényegében csak az értelmezés szempontjából tartja életben – a felek korábban kifejezett egyező akaratát (mely egyébként a konszenzus miatt szerződési tartalomnak minősülne).
A teljességi záradék azonban csak a felek korábbi, a szóban forgó írásbeli szerződésébe át nem emelt megállapodásait teszi félre, de nincs ilyen hatása a Ptk. diszpozitív szabályaira (a kógens rendelkezésekre pedig végképp). A felek által a szerződésben nem rendezett kérdésekre továbbra is a Ptk. diszpozitív szabályai nyernek alkalmazást.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:87 (1)-(2) bek.

Relációk