rendhagyó letét

A letéti szerződés alapján a letéteményes a szerződésben meghatározott, el nem használható ingó dolog megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díjfizetésre köteles.
A letéti szerződés a gondossági kötelmek csoportjába tartozik, ahol az őrzés jelenti a főszolgáltatást. Ennek értelmében a dolog tulajdonjoga a letevőt illeti továbbra is, azonban a birtoklás joga a letéteményeshez kerül. A szerződés tárgya az adott ingó dolog és annak őrzése.
Rendhagyó letét esetén a letét tárgya helyettesíthető dolog (pl. pénz). Ebben az esetben a letéteményest megilleti a letett dolog használatának és az azzal való rendelkezésnek a joga, ezáltal a letéteményes tulajdonjogot szerez a letett dolgon és a letét lejáratakor ugyanolyan fajtájú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles a letevőnek visszaadni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:367.§

Relációk